سه‌شنبه, سپتامبر 22, 2020

ایران در حریق

نابودی همواره هدف نهایی همه نظامهای توتالیتر در طول تاریخ بشری بوده است و جمهوری اسلامی نیز چنانکه شاهدیم از این قاعده مستثنی نیست. با نابودی یک جنگل تنهای بخشی از محیط زیست را از دست نداده‌ایم، بخشهای مختلف یک اکوسیستم زنجیره‌وار با یکدیگر مرتبطند.
حجم تخریب سال به سال افزایش می‌یابد. آتش‌سوزیها در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ رشد ۴۰ درصدی داشته است و امسال تنها در ۳ ماه نخست سال ۲۵۰ مورد آتش‌سوزی در کشور ثبت شده است.

نقشه پراکندگی آتش‌سوزیها

پیش از شورش ۵۷ و اشغال ایران به دست حکام ویرانگر اسلامی جنگلهای ایران مساحتی برابر با ۲۲ میلیون هکتار داشته است. از آن پوشش جنگلی وسیع در سال ۱۳۵۶ امروز با گذشت ۴۲ سال تنها ۷,۵ میلیون هکتار باقی مانده است.
سالانه به طور متوسط ۱۵هزار هکتار از جنگلهای ایران طعمه حریق می‌شود و دولت برای مبارزه با این حجم از نابودی تنها ۱۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده که همین مبلغ ناچیز نیز مشخص نیست که آیا واقعا هرگز پرداخت شده است یا خیر

مقایسه سهم بودجه اختصاصی دو نهاد تصور واضحی از اهمیت محیط زیست در جمهوری اسلامی به دست می‌دهد

آنچه می‌سوزد جنگل نیست، ایران است؛ امکان زیستن، محیط زیستن، فردای فرزندان ایران است.

تشریفات دار زدن نوید افکاری

تعریف قضاوت و مقصود از تشکیل دادگاه از زبان قاضیِ پهلوان نوید افکاری: !دادگاه تشریفاتیست برای بدار آویختن انسانها
00:01:35

سیاوشان نوید

و نیمه شب هم وقتی تماس گرفت دلش قرص بود و باور داشت که زندگی هر چه که هست پایانش اینگونه نباید باشد و طوری حرف می‌زد که انگار هرگز اینگونه عاشق زندگی نبوده است

تعارف با رژیم ایران دیگر بس است

دولت آلمان باید قاطعانه با جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران که برای زندگی در آزادی مبارزه می‌کند، اعلام همبستگی کند. به سیاست سازش در برابر رژیم ایران دیگر باید پایان داد.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here