سخنی با هم‌میهنان: #پیمان_نوین – پخش زنده سخنان شاهزاده رضا پهلوی

دلیل اینکه با شما سخن می‌گویم، آغاز گفتگو برای ارائه‌ یک #پیمان_نوین است، که پاسخی است به پیام‌های بیشمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید.