شنبه, سپتامبر 19, 2020
خانه اخبار مطبوعات

مطبوعات

برگزیده ای از اخبار مربوط به ایران در مطبوعات ایران و جهان

«یک خبر، چند مخبر» عنوان سری مطالبیست که تمرکزشان نه بر روی اخبار که بر رسانه های بازتاب دهنده آن اخبار است، خوانشی که بدون روایت، از پیام به پیام آور میرسد
«یک خبر، چند مخبر» عنوان سری مطالبیست که تمرکزشان نه بر روی اخبار که بر رسانه های بازتاب دهنده آن اخبار است، خوانشی که بدون روایت، از پیام به پیام آور میرسد
همانگونه که یک گرافولوژیست از بررسی یک دست نوشته با ابعاد شخصیت نویسنده اش قادر به ایجاد ارتباط است، ما نیز در این سری مطالب که تحت عنوان «یک خبر ـ چند مخبر» منتشر میشوند، سعی بر خوانش امضاهای رسانه های مختلف فارسی زبان داریم.
سرخط اخبار مربوط به ایران در رسانه های جهان ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
سرخط اخبار مربوط به ایران در رسانه های جهان ۱ فروردین ۱۳۹۹
سرخط اخبار مربوط به ایران در رسانه های جهان ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
سرخط اخبار مربوط به ایران در رسانه های جهان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
سرخط اخبار مربوط به ایران در رسانه های جهان ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
سرخط اخبار مربوط به ایران در رسانه های جهان ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
بازتاب رسانه ای آنچه امروز، ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در ایران گذشت

ما را دنبال کنید

0دنبال کننده ها دنبال کردن
881دنبال کننده ها دنبال کردن
20مشترک هااشتراک
- Advertisement -

آخرین مطالب