برچسب: خلیل علیزاده آذر

    ۲۰ تیر ۱۳۷۸ پزشکیان کجا بود؟ به یاد سرکوب خونین و خاموش دانشگاه تبریز

    روز گذشته مطلبی به شکل گسترده در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. عنوان آن یک پرسش بود: «۱۸ تیر ۱۳۷۸ پزشکیان کجا بود؟» در متن این...

    Follow us

    خانهبرچسب هاخلیل علیزاده آذر