برچسب: رسانه

    سرکی به رفتار و گفتار «ضریب‌جمهور ذوب شده» در روز بعد از سیرک

    اولین اقدام سیاسی مسعود پزشکیان خصوصیتی نمادین داشت: لغو نشست خبری به دلیل احضار به دفتر خامنه‌ای! پزشکیان برای «افکار عمومی» که به واسطه «رسانه‌ها»...

    Follow us

    خانهبرچسب هارسانه