برچسب: ریاست جمهوری

    سیرک انتخابات: دور دوم- پخش زنده

    ۲۳:۴۰ گزارش تصویری شهروند ساکن تهران از سه شعبه اخذ رای واقع در غرب تهران. کسی در شعبه‌ها نیست.صدا...

    Follow us

    خانهبرچسب هاریاست جمهوری