برچسب: اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

    اتاق «جعلی» بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و نقش آن در دستگاه پروپاگاندای برون‌مرزی رژیم

    «اعزام هیات‌های تجاری متنوع با موضوعات مختلف به آلمان،ورود سریع و موفق به بازار آلمان،رفع همه احتیاجات، چه به عنوان غرفه‌گذار و چه به...

    Follow us

    خانهبرچسب هااتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان